ภาษา

อนุมัติไว รับเงินภายใน 2 ชั่วโมง ไม่โอนเล่ม ดอกเบี้ย ลดต้นลดดอก ผ่อนสูงสุด 60 เดือน

คุณมีข้อผิดพลาดบางจุด กรุณาตรวจสอบด้านล่าง
การตรวจสอบข้อมูลของคุณสำเร็จ

สมัคร

 

สินเชื่อทะเบียนรถยนต์ KTC พี่เบิ้ม

เปลี่ยนเล่มทะเบียนรถเป็นเงินสด ให้ชีวิตได้ไปต่อ สำหรับคนที่เป็นเจ้าของรถยนต์ หรือรถกระบะ
สมัครง่าย ไม่จำกัดอาชีพ ไม่ต้องใช้คนค้ำประกัน รู้ผลอนุมัติทันที รถยังมีขับ ไม่ต้องโอนเล่ม

 

 

รายละเอียดสินเชื่อทะเบียนรถ KTC พี่เบิ้ม

 • อายุรถไม่เกิน 15 ปี [ 2006 ขึ้นไป ]
 • วงเงินสูงสุด 700,000 บาท
 • อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.98% ต่อเดือน หรือ 21% ต่อปี และไม่เกิน 24% ต่อปี (แบบลดต้นลดดอกเบี้ย)
 • ผ่อนได้นาน 60 เดือน 
 • รถต้องปลอดภาระ ใช้เล่มทะเบียนตัวจริงในการสมัคร ผู้สมัครต้องเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์

 

สินเชื่อ KTC พี่เบิ้ม รับจำนำทะเบียน รถยนต์ 4 ล้อ 16 ยี่ห้อ

 

หมายเหตุ

 • รายละเอียดและข้อมูลเกี่ยวกับบัตรเครดิตหรือสินเชื่อที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้ ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการโปรโมทผลิตภัณฑ์ทางการเงินของบริษัทต่างๆ เท่านั้น
 • www.สินเชื่อและบัตรเครดิต.com เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำข้อมูลหรือรายละเอียดต่างๆ ขึ้นมาเอง โดยบริษัทบัตรเครดิตหรือสินเชื่อที่มีรายชื่อข้างต้นมิได้มีส่วนในการจัดทำข้อมูลดังกล่าวร่วมกับเรา

 

 

 

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • สัญชาติไทย อายุ 20 – 65 ปี
 • พนักงานทั่วไปรายได้ตั้งแต่ 8,000 บาทขึ้นไป (รับทุกอาชีพ) ประสบการณ์ทํางานไม่ต่ำกว่า 4 เดือน
 • เจ้าของกิจการ พ่อค้า แม่ค้า ต้องดําเนินกิจการไม่ต่ำกว่า 6 เดือน และ บัญชีหมุนเวียน 40,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป (ดูรายการเดินบัญชีประกอบ)
 • มีโทรศัพท์บ้านหรือที่ทำงานที่สามารถติดต่อได้สะดวก
 

เอกสารการสมัคร

 • บัตรประชาชน พร้อมสำเนา (3ชุด)
 • สำเนาทะเบียนบ้าน (1ชุด)
 • สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทย (1ชุด)
 • หลักฐานแสดงรายได้ / สลิปเงินเดือน (ล่าสุด) / Statement ย้อนหลัง 6 เดือน
 • ทะเบียนรถ (เล่มจริง)
 • กรมธรรม์ประกันภัยตามเงื่อนไข